Avís legal

Aviso Legal y
Informació general de la seu electrònica o lloc web spiritcatalunya.com

BarcelonaSouvenirs.cat (https://spiritcatalunya.com) és un domini de Consultors d’EMAS, SL (EmasConsultors) amb NIF B-61903076, inscrita al registre mercantil de la província de Barcelona (volum xxx, foli xxx full xxx) i domicili al carrer xxxxx, tel. 93 759 88 74 i adreça info@barcelonasouvenirs.cat. Mitjançant el domini barcelonasouvenirs.cat, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també permetin accedir als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web barcelonasouvenirs.cat.

Política de Privacidad // Política de Cookies