Quina és la satisfacció dels usuaris de les platges de Calella?

Les característiques que destaquen de forma general de les platges de Calella podríem dir que són la quantitat de serveis dels quals disposen i les seves aigües netes i transparents.  Hi ha dos canals pels quals podem valorar la satisfacció dels usuaris. Un són valoracions online i l’altra les enquestes de satisfacció físiques a les platges. A partir d’aquí, podrem saber què és el que destaquen els usuaris de les platges.

Enquestes de satisfacció

A través d’enquestes realitzades el mes d’agost de 2017, a unes 60 persones, tan a usuaris catalans com estrangers podem ressaltar diversos aspectes de la platja. Els aspectes que es valoraven eren els següents:

 • Serveis d’auxili i Salvament
 • Policia local – Mossos d’esquadra
 • Condicions de la sorra
 • Recollida selectiva
 • Dutxes i rentapeus
 • Qualitat de l’aigua del mar
 • Serveis de les guinguetes
 • Informació i senyalització
 • Servei d’avís per megafonia
 • Lavabos del passeig i guinguetes
 • Activitats d’animació a la platja

Tots aquests trets van ser valorats amb una escala de l’1 al 6, i tots van obtenir, de mitjana, una puntuació més alta de 4.  Molts d’ells destaquen la qualitat de la sorra i l’aigua neta. També, molts pares i mares de família van comentar que les activitats i animadors pels nens era un dels punts forts de la platja. A més, el bon ambient i la tranquil·litat destacava entre els comentaris, encara que és, una platja gran i concorreguda a l’estiu.

Valoracions online

Pel que fa a les valoracions online de les tres platges considerem com a contingut rellevant l’opinió de la Platja de les Roques a TripAdvisor. Aquesta, és l’única que conté valoracions online. Aquesta té una valoració de 4,5 sobre 5. Entre els últims comentaris del 2017, els usuaris que valoren positivament, destaquen sobretot la neteja de la platja i les seves aigües transparents. Encara que plogui o hi hagi pluges torrencials, aquestes no afecten a aquesta platja. Diuen que és una platja força íntima encara que de vegades està plena per temporada alta.

Finalment, volem fer èmfasi que la valoració dels usuaris és necessària per continuar millorant aquells aspectes que poden ser més treballats. Això ajuda a la millora continua dels serveis de les platges que s’ofereixen per tal d’aconseguir que els usuaris gaudeixin al màxim d’aquestes.

Feu un comentari